Noderīgi

Krūts piens – kopienas vērtība

Krūts piena ziedošana no mātēm donorēm bieži vien ir ne tikai fizisks, bet arī emocionāls izaicinājums. Būtiski apzināties, ka piena atslaukšana ir laikietilpīgs process, kurā māmiņas izvēlas nesavtīgi dalīties ar krūts pienu ar kāda cita bērnu. Tāpat arī atbildīga tā uzglabāšana, sagatavošana un transportēšana. Šāda nesavtīga vēlme un iespēja palīdzēt ir īpaši jānovērtē.

Lasīt visu rakstu

Piena atslaukšana ar piena pumpi

Piena atslaukšana un piebarošana ar to, varētu būt īsts glābējs tādās situācijās, kā, piemēram, laktācijas uzturēšana un stimulācija; situācijās, kad vajag lielāku piena apjomu; mazulis pats nevar zīst kādu iemeslu dēļ. Lai gan daudzas reklamētās ierīces bērna aprūpē ir liekas, piena pumpis varētu būt liels palīgs, kad nepieciešama krūts piena atslaukšana.

Lasīt visu rakstu

Informācija iepazīšanai

Platforma darbojas kā tehnisks resurss, kas sniedz ar mātes piena apmaiņas procesu saistītu informāciju, kā arī ļauj ievietot un iegūt informāciju par mātes piena dāvinātāju un saņēmēju nolūkā padarīt iespējamu šo personu saziņu. Mātes piena apmaiņas process, par kuru savstarpēji vienojas tikai mātes piena dāvinātājs un saņēmējs, nav un nedrīkst tikt saistīts ar platformu vai platformas uzturētāju, šis process ir brīvprātīgs, nekomerciāls un nereglamentēts.

Viss platformā esošais saturs par mātes piena apmaiņas procesu, mātes piena dāvinātāju un saņēmēju kalpo tikai informatīvam mērķim. Šis saturs nav un nevar tikt iztulkots kā ieteikums, padoms, rekomendācija u.tml. rīkoties noteiktā veidā. Visus riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz platformas saturu, nes tikai pats platformas satura izmantotājs; nedz platformas uzturētājs, nedz personas, kuru viedokli platformas uzturētājs ir publiskojis platformā, paršiem riskiem nav atbildīgi.

AR MEDICĪNU SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS JĀKONSULTĒJAS AR ĀRSTU VAI, KUR TAS IR PIEMĒROJAMS, AR CITU ATTIECĪGO VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU. ŠĀDU KONSULTĀCIJU NEVAR AIZSTĀT PLATFORMAS SATURS.

ATTIECĪBĀ UZ PLATFORMAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU NAV SNIEGTAS NEKĀDAS GARANTIJAS. PLATFORMAS UZTURĒTĀJS UN PERSONAS, KURU VIEDOKLI PLATFORMAS UZTURĒTĀJS IR PUBLISKOJIS PLATFORMĀ, APROBEŽO SAVU ATBILDĪBU MAKSIMĀLĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI.