Noderīgi

Piena atslaukšana ar piena pumpi

Piena atslaukšana un piebarošana ar atslaukto pienu varētu būt īsts glābējs tādās situācijās kā, piemēram, laktācijas uzturēšana un stimulācija, kā arī situācijās, kad vajag lielāku piena apjomu un/vai mazulis kādu iemeslu dēļ pats nevar zīst. Lai gan daudzas reklamētās ierīces bērna aprūpē ir liekas, piena pumpis varētu būt liels palīgs, kad nepieciešama krūts piena atslaukšana. Parasti to nav nepieciešams iegādāties pirms dzemdībām, jo, ja mamma un bērns ir kopā un zīdīšana no pirmajām dienām ir atbilstoši organizēta, tad to nemaz nevajadzēs. Ja pašās pirmajās dienās pēc dzemdībām, kamēr ir tikai pirmpiens, būs nepieciešama atslaukšana, tā būs efektīvāka, slaucot ar rokām.

Pēc dažām dienām atnākot pienam, atslaukšana ar pumpi varētu būt daudz ērtāka, it īpaši, ja tā ir jāveic regulāri. Tātad, ja rodas vajadzība pēc piena atslaukšanas, ir labi zināt, kā izvēlēties piena pumpi. Pumpji mēdz būt dažādi: rokas, elektriskie - vienai krūtij vai abām reizē, stacionārie/portatīvie un klīniskie. Klīniskie tiek izmantoti medicīnas iestādēs, bet lietošanai mājas apstākļos sievietes izvēlas rokas vai elektriskos pumpjus.

Veicot izvēli, ir vērts pievērst uzmanību tam:

- Vai pumpis strādās arī bez pieslēguma elektrībai - ar baterijām vai akumulatoru;

- vai ir dažādi ātrumi, kuri ietekmē sievietes sajūtas, atslaucot pienu;

- piltuves izmēram (līdzīgi kā izvēloties kleitu uz auguma, arī piltuves izmēram jāatbilst krūtsgalam. Daudzi ražotāji piedāvā vairākus izmērus un maiņas piltuves);

- cik konkrētajām pumpim ir detaļu un cik viegli to būs salikt vai nomazgāt;

- cik skaļi tas strādā;

- kāds ir garantijas un rekomendējamās ekspluatācijas termiņš.

Lai atslaukšana būtu veiksmīga, ir svarīgi pārliecināties, ka pumpja piltuves caurums atbilst sievietes krūtsgala izmēram – jāņem vērā arī tas, ka krūtsgali mainās ar laiku un pēc kāda laika var būt nepieciešams mainīt piena piltuvi. Visvieglāk pienu atslaukt būs atslābinātai sievietei, kura izjūt pozitīvas emocijas, piemēram, pēc siltas tējas, iemīļotas melodrāmas vai pēdu masāžas. Tāpat ar vienu krūti var zīdīt un atslaukt no otras, lai noķertu piena pieplūdumu, ko veicina mazuļa zīšana. Elektriskie pumpji abām krūtīm reizē ietaupīs laiku, it īpaši ja piens ir jāslauc regulāri. Taču ar tiem ne vienmēr ir viegli ērti iekārtoties un noturēt tos ilgstoši.

Paldies @polina.lykova un @new_degree.ru (Instagram profili) par piena pumpju apkopojumu!

Informācija iepazīšanai

Platforma darbojas kā tehnisks resurss, kas sniedz ar mātes piena apmaiņas procesu saistītu informāciju, kā arī ļauj ievietot un iegūt informāciju par mātes piena dāvinātāju un saņēmēju nolūkā padarīt iespējamu šo personu saziņu. Mātes piena apmaiņas process, par kuru savstarpēji vienojas tikai mātes piena dāvinātājs un saņēmējs, nav un nedrīkst tikt saistīts ar platformu vai platformas uzturētāju, šis process ir brīvprātīgs, nekomerciāls un nereglamentēts.

Viss platformā esošais saturs par mātes piena apmaiņas procesu, mātes piena dāvinātāju un saņēmēju kalpo tikai informatīvam mērķim. Šis saturs nav un nevar tikt iztulkots kā ieteikums, padoms, rekomendācija u.tml. rīkoties noteiktā veidā. Visus riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz platformas saturu, nes tikai pats platformas satura izmantotājs; nedz platformas uzturētājs, nedz personas, kuru viedokli platformas uzturētājs ir publiskojis platformā, paršiem riskiem nav atbildīgi.

AR MEDICĪNU SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS JĀKONSULTĒJAS AR ĀRSTU VAI, KUR TAS IR PIEMĒROJAMS, AR CITU ATTIECĪGO VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU. ŠĀDU KONSULTĀCIJU NEVAR AIZSTĀT PLATFORMAS SATURS.

ATTIECĪBĀ UZ PLATFORMAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU NAV SNIEGTAS NEKĀDAS GARANTIJAS. PLATFORMAS UZTURĒTĀJS UN PERSONAS, KURU VIEDOKLI PLATFORMAS UZTURĒTĀJS IR PUBLISKOJIS PLATFORMĀ, APROBEŽO SAVU ATBILDĪBU MAKSIMĀLĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI.